Spring Professional Poland Jobs Directory

Pielęgniarka Anestezjologiczna Koordynator

Description

Spring Life Sciences dla swojego Klienta, którym jest znana firma z sektora profesjonalnych usług medycznych, poszukuje odpowiednich kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Pielęgniarka Anestezjologiczna Koordynator
Teren działania Warszawa i woj. Mazowieckie

Naszym Klientem jest znana firma z branży opieki zdrowotnej, świadcząca szeroki wachlarz usług domowego wsparcia pacjentów pod respiratorem.
Wymagania:
1. Wykształcenie pielęgniarskie z aktywnym prawem wykonywania zawodu
2. Doświadczenie w obszarze anestezjologii i/lub intensywnej terapii
3. Specjalizacja w zakresie anestezjologii ukończona lub w trakcie trwania
4. Aktywne prawo jazdy oraz otwartość na pracę mobilną w terenie
5. Doświadczenie w zarządzaniu podległym zespołem
6. Wysoki poziom kompetencji interpersonalnych, rzetelność, dobra organizacja pracy

Zakres obowiązków:
1. Kontrola i weryfikacja dokumentacji medycznej prowadzonej przez Zespoły HMV i HEN pod względem dokładności, kompletności i terminowości jej sporządzania oraz należytego przechowywania. Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentacji i sporządzenie raportów z przeprowadzonych kontroli. Przekazywanie dokumentacji medycznej do Siedziby Spółki Audyt dokumentacji medycznej ( docelowo elektronicznej )
2. Udział w procesie co miesięcznego rozliczania kontraktu z NFZ – przekazywanie zbiorczej statystyki z podległego regionu / nadzór nad przerwami w HMV/HEN
3. Nadzór nad prawidłowością gospodarowania sprzętem i aparaturą medyczną w tym nad ewidencją sprzętu oraz terminowością przeglądów i serwisu oraz zgodnością ewidencji sprzętu w portalach NFZ
4. Koordynowanie zamówień produktów żywieniowych, sprzętu i materiałów zużywalnych dla pacjentów
5. Monitorowanie stanu zaopatrzenia magazynu sprzętu medycznego oraz sporządzanie wykazu materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania ośrodków regionalnych
6. Przyjmowanie zgłoszeń nowych pacjentów ( HEN / HMV )
7. Uczestnictwo w instalacji pacjenta wentylowanego/żywionego dojelitowo w środowisku domowym oraz na oddziałach szpitalnych obejmujące szkolenie merytoryczne pacjentów/opiekunów/ personelu medycznego
8. Kontakt z placówkami medycznymi na podległym terenie w zakresie przekazywania pacjentów do opieki domowej
9. Reprezentowanie firmy na konferencjach I kongresach
10. Doraźne wizyty w środowisku pacjenta HMV i HEN ( wizyty kontrolne i coaching personelu medycznego ) – w zależności od potrzeb – średnio raz w miesiącu
11. Koordynacja pracy personelu medycznego – pielęgniarek

Requirements

Location

Warszawa

Contract type

Permanent

Availability

Branch

PWA - Warszawa - PP HUB - (PL), POLAND 223760900

The Spring Professional iPhone and Android applications are a premier tool to search for jobs in Poland, locate branches and get the best career news content on the web!