Spring Professional Poland Jobs Directory

Koordynator ds. Bezpieczeństwa

Description

Koordynator ds. Bezpieczeństwa (firma produkcyjna)

Zadania:

-Rozwój poziomu bezpieczeństwa i ochrony szczególnie w obszarze bezpieczeństwa i Higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony danych osobowych, ochrony środowiskowej
-Wdrażanie i realizowanie Grupowej Strategii Bezpieczeństwa
-Zapewnienie zgodności z: prawem lokalnym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiskowej oraz ochrony danych osobowych
-Nadzór nad procesem ochrony danych osobowych
-Nadzór nad zewnętrznym dostawcą usług z zakresu ochrony mienia, czystości oraz utrzymania terenów zielonych na terenie firmy
-Nadzór nad kosztami związanymi z poprawą bezpieczeństwa i ochrony
-Bieżąca praca nad wdrażaniem i utrzymywaniem wymagań prawa polskiego i wymagań korporacyjnych
-Wsparcie w opracowywaniu oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
-Udział w opracowywaniu wewnętrznych regulaminów i instrukcji dotyczących BHP oraz ochrony środowiska
-Przeprowadzanie i koordynowanie szkoleń z BHP i Ochrony Środowiska dla pracowników
-Uczestnictwo w konsultacjach oraz bieżąca współpraca z innymi działami i zespołami w zakresie BHP oraz ochrony środowiska
-Inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji kultury bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii oraz ochrony środowiska

Wymagania:

-wykształcenie wyższe kierunkowe lub studia podyplomowe z zakresu BHP
-minimum 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej
-doświadczenie w zarządzaniu zespołem
-wiedza i uprawnienia do przeprowadzania szkoleń BHP, PPOŻ
-wiedza z zakresu ochrony danych osobowych
-wiedza w zakresie Lean/ Kaizen
-znajomość zagadnień dotyczących zagrożeń występujących w miejscu pracy (m.in. substancje szkodliwe dla zdrowia, środki chemiczne, hałas, wibracje, oświetlenie itp.)
-prawo jazdy kategorii B
-swobodne posługiwanie się programami z pakietu MS Office
-komunikatywna znajomość języka angielskiego, zwłaszcza terminologii związanej z BHP i PPOŻ oraz danymi osobowymi
-doświadczenie z wdrażaniem standardów korporacyjnych
-doświadczenie w audytach, kontrolach etc.
-zdolności prowadzenia szkoleń dla pracowników (wszystkie szczeble w organizacji )
-zdolności w zakresie prowadzenia projektów
-bardzo dobre zdolności interpersonalne
-dobra organizacja pracy
-umiejętność konsekwentnego dążenia do celu
-umiejętność koordynowania/monitorowania zadań i projektów
-otwartość

Requirements

Location

lubuskie

Contract type

Permanent

Availability

Branch

PWA - Warszawa - PP HUB - (PL), POLAND 223760900

The Spring Professional iPhone and Android applications are a premier tool to search for jobs in Poland, locate branches and get the best career news content on the web!