Spring Professional Poland Jobs Directory

Kierownik Sklepu Odzieżowego

Description

Lokalizacja: Warszawa
Podsumowanie stanowiska:
Kierownik Sklepu wspiera firmę poprzez zarządzanie funkcjonowaniem sklepu. Ponosi odpowiedzialność za sprzedaż, dochodowość, kierowanie przydzielonego sklepu. Głównym zadaniem jest koordynowanie pracą podległych pracowników i ich codziennymi zadaniami poprzez tworzenie oraz utrzymywanie przyjaznego środowiska pracy pełnego wyzwań i możliwości rozwoju.
Wielkość zespołu: 5-6 osób.

Zakres odpowiedzialności:
Sprzedaż:
- Osiąga target tygodniowy, miesięczny i roczny
- Nadzoruje realizacje planów sprzedażowych zespołu (w przeliczeniu na średnią liczbę produktów sprzedanych w ramach jednej transakcji)
- Nadzoruje realizacje planów sprzedażowych zespołu również w przeliczeniu na dolary
- Nadzoruje procesy kadrowe i terminarz
- Koordynuje konkursami sprzedażowymi

Zadania operacyjne:
- Zapewnia sprawne, dobrze prezentujące się funkcjonowanie sklepu
- Zarządza procedurami zgodnie ze standardami operacyjnymi
- Zarządza wykorzystaniem narzędzi i zasobów firmy
- Maksymalizowanie efektów z obszaru merchandising zgodnie z określonymi standardami
- Promowanie wizerunku firmy
- Nadzór nad poziomem czystości i organizacji na sklepie i magazynie

Zarządzanie zespołem oraz Talent Management:
- Monitorowanie rozwoju pracowników i zapewnianie im potrzebnych szkoleń
- Nadzór nad wykonywaniem zakresu obowiązków przez podległy zespół
- Stałe podnoszenie kompetencji pracowników
- Tworzenie przyjaznej i produktywnej atmosfery
- Nadzór nad adekwatnym i czasowym awansem pracowników

Obsługa klienta:
- Dawanie swoim zachowaniem przykładu wzorowej postawy wobec klientów
- Nadzór nad utrzymaniem standardów obsługi klienta przez podległy zespół
- Efektywne rozwiązywanie problemów w zakresie obsługi klienta
- Monitorowanie szczególnych osiągnięć zespołu w ramach obsługi klienta

Obowiązki:
- Wsparcie Centrali Firmy w zakresie realizacji planów biznesowych
- Zarządzanie organizacją i prezencją sklepu
- Opracowanie oraz nadzorowanie planów i statystyk wykorzystywanych w sklepie, jak również raportów audytowych
- Kontrola wydatków sklepu w ramach planów kadrowo-płacowych oraz osiągnięć w sprzedaży
- Utrzymywanie kontaktu między Centralą a sklepem
- Współpraca z zespołem managerów w celu zintegrowania zadań operacyjnych
- Zarządzanie spotkaniami w sklepie zgodnie ze standardami firmy, a także informowanie Dyrektora Regionu o sukcesach i możliwościach zespołu
- Organizowanie szkoleń, zapewnienie rozwoju zawodowego w zespole
- Utrzymywanie pozytywnej i przyjaznej kultury organizacyjnej
- Aktualizowanie notatek służbowych z obszaru operacyjnego i marchandisingu
- Nadzór nad zachowaniem procedur i standardów
- Kontakt z Dyrektorem Regionu w ramach istotnych spraw
- Utrzymywanie dobrych relacji z pasażem handlowym

Dodatkowe zadania:
- Stosowanie się do prawa pracy
- Przyjmowanie dodatkowych zadań, jeśli jest to konieczne
- Nadzór nad środkami trwałymi
- Sterowanie programami testowymi firmy
- Wsparcie w zakresie otwarcia i zamknięcia sklepu, jeśli to konieczne

Wymagania:
- Doświadczenie na podobnym stanowisku, prawdziwe zainteresowanie modą
- Umiejętność zarządzania czasem
- Efektywne delegowanie zadań
- Utrzymywanie poufności
- Zastosowanie zasad panujących w sklepie do poradników, standardów i polityki firmy
- Umiejętność obsługi komputera
- Umiejętności managerskie: zarządzanie talentami i rozwojem zespołu, planowanie targetów, utrzymywanie stałej komunikacji, coaching i motywowanie

Requirements

Location

Warszawa

Contract type

Permanent

Availability

Branch

PWA - Warszawa - PP HUB - (PL), POLAND 223760900

The Spring Professional iPhone and Android applications are a premier tool to search for jobs in Poland, locate branches and get the best career news content on the web!