Spring Professional Poland Jobs Directory

Kierownik Budowy

Description


Zakres obowiązków:

Koordynowanie i nadzór robót budowlanych wykonywanych na budowach realizowanych przez firmę.
Kierowanie robotami zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, dokumentacją techniczną, warunkami umowy, Polityką Jakości, BHP i Zrównoważonego Rozwoju.
Ocena metod wykonania oraz zapewnienie prawidłowego wykorzystania potencjału wykonawczego.
Prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami; nadzór podległego zespołu pracowników fizycznych; zapewnienie terminowego wykonania robót budowlanych.
Współpraca z projektantami, nadzorem technicznym i podwykonawcami; przekazanie inwestycji zgodnie z przewidzianym terminem.Wymagania:
Wykształcenie wyższe techniczne (budownictwo).
Min. 3 lata doświadczenia w pracy na stanowisku Kierownika Budowy.
Uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.
Znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację.
Bardzo dobra znajomość programów Ms Word, Ms Excel i Ms Project.
Doświadczenie w prowadzeniu negocjacji z firmami podwykonawczymi oraz orientacja na rozwiązywanie problemów.
Praktyczna znajomość prawa budowlanego.
Umiejętność kierowania i nadzorowania pracy zespołu ludzi.
Wysokie umiejętności komunikacyjne i interpersonalne.
Mobilność na terenie kraju będzie atutem.


Oferujemy:
Zdobywanie doświadczenia w międzynarodowym środowisku.
Pracę nad ciekawymi i nowoczesnymi projektami, a w ramach prowadzonych projektów wykonywania samodzielnych i odpowiedzialnych zadań.
Pracę w miłej, przyjaznej atmosferze, w młodym i pomocnym zespole
Uczestniczenie w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych oraz korzystania z pakietu świadczeń min. takich jak opieka medyczna, karta sportowa, karta lunchowa, ubezpieczenie grupowe itp.

Requirements

Location

Warszawa, POLAND

Contract type

Permanent

Availability

Branch

PWA - Warszawa - PP HUB - (PL), POLAND 223760900

The Spring Professional iPhone and Android applications are a premier tool to search for jobs in Poland, locate branches and get the best career news content on the web!