Spring Professional Poland Jobs Directory

Senior Team Leader AP

Description

Do głównych wyzwań należy:
• Sformułowanie i realizacja procesów w zakresie płatności i zamknięcia okresu w nowej jednostce AP
• Ustalenie nowego modelu współpracy z interesariuszami i w ten sposób zapewnienie wdrożenia procesów globalnych w Europie i Rosji w perspektywie długoterminowej

Zakres odpowiedzialności pracownika:
• Kieruje i szkoli zespół pracowników Działu Płatności w celu zapewnienia realizacji bieżących zadań w sposób zgodny z procedurami operacyjnymi i zapewniający przekroczenie stawianych celów
• Centralna osoba w zespole np. w przypadku eskalacji problemów
• Prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych, oceniających i rozmów dotyczących ścieżki rozwoju pracownika
• Prawidłowe i terminowe przetwarzanie faktur dostawców, pracowniczych wniosków o zwrot wydatków i późniejsze raportowanie płatności (przeterminowanych)
• Zarządzanie rabatami przyznawanymi i propozycjami płatności składanymi przez dostawców
• Zapewnienie zgodności z regulacjami wewnętrznymi, umowami o poziomie świadczonych usług i ustawodawstwem zewnętrznym
• Zapewnienie kontroli wewnętrznej (procesy własne)
• Przygotowywanie dokumentacji do audytu i wsparcie podczas audytów (wewnętrznych i zewnętrznych)
• Zarządzanie relacjami z interesariuszami
• Identyfikowanie potencjału usprawnień w ramach realizowanych procesów
• Uczestnictwo w projekcie przejściowym

Oczekiwania wobec kandydata:

 • Absolwent szkoły wyższej
 • Minimum 2-3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze AP
 • Zaawansowana znajomość narzędzi kontroli rachunkowej
 • Wykształcenie w dziedzinie rachunkowości/ekonomii będzie dodatkowym atutem
 • Uczestnictwo w poprzednich projektach przejściowych będzie dodatkowym atutem
 • Doświadczenie w zarządzaniu personelem
 • Dobra znajomość systemów automatyzacji i ERP
 • Zaawansowana znajomość programów Word, Excel, MS Outlook
 • Język angielski na poziomie zaawansowanym – C1/C2
 • Osobiste zainteresowanie wykonywaniem procesów finansowych
 • Umiejętności analityczne
 • Skuteczne zarządzanie wieloma zadaniami pod presją czasu
 • Ukierunkowanie na jakość i wydajność (ciągłe doskonalenie)
 • Dobra znajomość narzędzi automatyzacji i standaryzacji
 • Zarządzanie procesem (terminy)
 • Gotowość do podejmowania ryzyka z naciskiem na kontrole wewnętrzne
 • Orientacja na klienta (wewnętrznego)
 • Zarządzanie personelem
 • Umiejętność przewidywania i podejmowania inicjatywy
 • Umiejętność pracy w zespole

Requirements

Location

Poznań

Contract type

Manager

Availability

2018-03-01

Branch

Poznań, Spring Poland

The Spring Professional iPhone and Android applications are a premier tool to search for jobs in Poland, locate branches and get the best career news content on the web!