Spring Professional Poland Jobs Directory

Koordynator Działu Analizy i Planowania

Description

Koordynator Działu Analizy i Planowania jest odpowiedzialny za prognozowanie, wskaźnikowanie i rozliczanie wyniku firmy w zakresie wskaźników efektywności wykorzystania czasu pracy poprzez organizację, planowanie, kontrolowanie pracowników w zakresie realizacji zadań i zarządzania ich czasem pracy.

Zakres obowiązków:

 • Zarządzanie i nadzór nad opracowaniem standardów czasowych obowiązujących dla poszczególnych procesów technologicznych w oparciu o pomiary bezpośrednie w trakcie nowych uruchomień lub porównywanie z już istniejącymi standardami
 • Analiza efektywności czasu pracy poprzez analizę przyczyn i miejsc powstawania strat w celu maksymalizacji efektywnego wykorzystania czasu pracy
 • Prognozowanie zapotrzebowania na pracowników w oparciu o przewidywany poziom produkcji i planowane wskaźniki efektywności czasu pracy
 • Zarządzanie potencjałem ludzkim (bezpośrednio i pośrednio produkcyjnym) w zakresie efektywnego wykorzystania czasu pracy
 • Przygotowanie analiz/raportów bieżących i okresowych opartych na ciągłym monitorowaniu wykorzystania czasu pracy i poziomu występujących strat w ujęciu przyczyn i miejsca powstawania strat
 • Ciągła analiza organizacji pracy, stanowisk pracy, procesów technologicznych oraz wszelkich zdarzeń mających wpływ na efektywność wykorzystania czasu pracy
Wymagania:
 • Min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu podobnej funkcji w środowisku produkcyjnym
 • Doświadczenie w zarządzaniu grupą podległych pracowników
 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Wysoko rozwinięte kompetencje analityczne i komunikacyjne
 • Umiejętność współpracy i rozwiązywania problemów
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację
 • Praktyczna znajomość filozofii Lean Manufacturing
 • Inicjatywa w działaniu oraz orientacja na optymalizacje procesów
 • Umiejętność pracy i podejmowania decyzji pod presją czasu
Oferujemy:
 • Stabilne zatrudnienie w nowoczesnej firmie
 • Możliwość zawodowego rozwoju
 • Bardzo dobrą atmosferę pracy 
 
 

Requirements

Location

Płock

Contract type

Manager

Availability

2018-02-05

Branch

Płock, Spring Poland

The Spring Professional iPhone and Android applications are a premier tool to search for jobs in Poland, locate branches and get the best career news content on the web!