Spring Professional Poland Jobs Directory

Dyrektor Zarządzający

Description

#LI DNI

Do Twoich zadań należeć będzie w szczególności:

 • Odpowiedzialność za całokształt sprzedaży węgla na terminalach
 • Ustalenie i realizacja strategii, kierunków i zakresu działania oraz tworzenie perspektyw rozwoju
 • Ustalenie i realizacja polityki finansowej, kadrowej, inwestycyjnej, operacyjnej (produkcja), jakościowej oraz środowiskowej
 • Tworzenie warunków organizacyjnych dla realizacji celów
 • Sprawowanie nadzoru nad działalnością wszystkich jednostek organizacyjnych
 • Zarządzanie finansami Spółki,
 • Dostosowanie organizacji do wymagań zewnętrznych,
 • Stworzenie warunków oraz zasobów zapewniających spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Organizacja współpracy ze wspólnikami i kontrahentami,
 • Optymalne wykorzystanie zasobów majątkowych, technicznych i ludzkich
 • Zwiększenie efektywności funkcjonowania zakładu wraz z optymalizacją kosztów - opracowywanie i implementacja procedur wewnętrznych zakładu

 

Bądź na TAK jeśli posiadasz:

 • Minimum 3 lata doświadczenia w zarządzaniu firmą z branży paliwowej i/lub olejowej
 • Doświadczenie w finansach, zarządzaniu strategicznym, doświadczenie w zarządzaniu ludźmi, działem lub firmą
 • Minimum 2 lata doświadczenia w branży przemysłu węglowego
 • Umiejętności budowy dobrych relacji i motywacji w zespole w celu skutecznego dostarczania produktów projektu w założonym terminie i jakości
 • Znajomość języka angielskiego i/lub rosyjskiego w stopniu komunikatywnym
 • Bardzo dobra organizacja własnego czasu pracy
 • Znajomość zasad zarządzania, jakością oraz zasad wdrażania projektów optymalizacyjnych
 • Myślenie analityczne

 

To, co możemy Ci zaoferować:

 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się organizacji
 • Współtworzenie sukcesu organizacji
 • Możliwość wykazania się kreatywnością i innowacyjnym myśleniem
 • Niezbędne narzędzia do wykonywania pracy

 

Requirements

Location

Białystok

Contract type

Director

Availability

2018-03-12

Branch

Białystok, Spring Poland

The Spring Professional iPhone and Android applications are a premier tool to search for jobs in Poland, locate branches and get the best career news content on the web!