Spring Professional Poland Jobs Directory

Engineering Manager

Description

Wyzwania stojące przed osobą pracującą na tym stanowisku:

 • Zarządzanie działami technicznymi (projektu, procesu oraz utrzymania ruchu)
 • Opracowywanie i wdrażanie rozwiązań oraz narzędzi prowadzących do usprawnienia procesów produkcyjnych, optymalizacji jakości produkcji oraz kontroli kosztów
 • Ustalanie standardów efektywności i monitorowanie wydajności
 • Przygotowywanie i wdrażanie polityk, standardów i procedur dla prac inżynieryjnych i technicznych wykonywanych w działach
 • Koordynowanie i zarządzanie projektami i procesami, opracowywanie szczegółowych planów dla osiągnięcia celów, zarządzanie integracją działań technicznych
 • Permanentne kontrolowanie terminowości realizowanych projektów w obszarze technologii
 • Podejmowanie działań strategicznych dla organizacji - proponowanie nowych rozwiązań technologicznych, optymalizacja lub standaryzacja procesów
 • Dbanie o rozwój zakładu poprzez śledzenie trendów produkcyjnych 
 • Analizowanie potrzeb w zakresie zasobów i popytu na rynku w celu zaplanowania i oceny rentowności projektów i procesów
 • Nadzorowanie pracy zespołu, ułatwianie rozwoju i doskonalenie kompetencji personelu
 • Osiąganie wyznaczonych wskaźników KPI

Oczekiwania wobec kandydatów:
 • Wykształcenie wyższe techniczne 
 • Co najmniej 5-letnie doświadczenie na analogicznym stanowisku kierowniczym
 • Znajomość nowoczesnych narzędzi i technik poprawy efektywności i optymalizacji procesów produkcyjnych (Lean, Six Sigma itp.)
 • Płynna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Szeroka wiedza z zakresu Lean Manufacturing, potwierdzona sukcesami
 • Praktyczna znajomość MS Project
 • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, nastawione na współpracę i transfer wiedzy
 • Koncepcyjne myślenie, zorientowane na cele i wyniki
 • Zdolność do skutecznego motywowania zespołu
 • Umiejętność  sprawnego rozwiązywania problemów, komunikowania działań i decydowania o ich kierunku w efektywny oraz samodzielny sposób

Nasz klient oferuje:
 • Możliwość pracy w międzynarodowej firmie produkcyjnej, która dynamicznie się rozwija
 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu umowy o pracę
 • Atrakcyjne wynagrodzenie 
 • Pakiet benefitów
 • Pracę na kluczowym dla firmy stanowisku, umożliwiającym znaczący udział w tworzeniu strategii biznesowej firmy 
 • Samodzielną, odpowiedzialną rolę 
 • Możliwość rozwoju zawodowego poprzez liczne wyzwania
 • Zdobycie cennego doświadczenia liderskiego
 • Przyjazną atmosferę i wsparcie współpracowników

Requirements

Location

Wrocław

Contract type

Manager

Availability

2018-11-20

Branch

Wrocław, Spring Poland

The Spring Professional iPhone and Android applications are a premier tool to search for jobs in Poland, locate branches and get the best career news content on the web!