W całej Polsce funkcjonuje ponad 600 centrum usług wspólnych z kapitałem zagranicznym. W ostatnich latach zatrudnienie w tym sektorze wzrosło o minimum 36%. Regularnie zwiększa się też liczba miejsc pracy w tej branży.

Sektor SSC/BPO często daje szanse osobom, które nie mogą pochwalić się wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Są jednak inne warunki, które muszą zostać spełnione.
Z uwagi na fakt, że obecnie liczba języków obcych wykorzystywanych w centrach usług wspólnych przekracza 40, bardzo ważne dla tej branży są umiejętności lingwistyczne. Dodatkowo, dla pracodawców istotne jest też wykształcenie kierunkowe.

Osoby, które ukończyły studia z zakresu IT lub Finansów i Rachunkowości nie powinny mieć problemów ze znalezieniem pracy w SSC/BPO. Warto zainwestować w kursy, szkolenia lub studia podyplomowe, dzięki którym można poszerzyć wiedzę, nabyć praktycznych umiejętności i jednocześnie zwiększyć swoją szansę na otrzymanie ciekawej, rozwojowej oferty pracy. Należy podkreślić, że pracodawcy chętnie partycypują w kosztach edukacji swoich pracowników, aby uzupełnić luki kompetencyjne i jednocześnie zmotywować dodatkowo swoich pracowników – powiedziała Barbara Echaust Senior Consultant w Spring Professional.

Firmy z sektora nowoczesnych usług biznesowych coraz częściej są zmuszone konkurować o najlepszych. Pracownicy z branży są świadomi, że w obecnej sytuacji na rynku mogą przebierać w ofertach. Kandydaci aktywni na rynku pracy często biorą udział w kilku procesach rekrutacyjnych jednocześnie, wybierając najkorzystniejszą z ich perspektywy.

Do niedawna jedynie osoby ze znajomością egzotycznych języków obcych mogły pozwolić sobie na dyktowanie warunków. Obecnie rynek SSC/BPO urósł w Polsce do tego stopnia, że brakuje również specjalistów ze znajomością dość popularnego języka niemieckiego, który obsługiwany jest w większości centrów biznesowych – dodaje Barbara Echaust.

Wraz z rozwojem rynku wzrasta lista oczekiwań pracowników. Pracodawcy są zmuszeni zawalczyć o nich nieco intensywniej. Około 50% centrów usług stosuje kafeteryjny system świadczeń pozapłacowych, liczba benefitów stale rośnie, centra prześcigają się nieustannie w nowych pomysłach na najlepsze miejsce pracy. Wszystko po to, aby uatrakcyjnić ofertę dla przyszłych pracowników lub zmniejszyć poziom rotacji obecnych pracowników.

Braki personalne w Polsce, które coraz częściej dotyczą tego sektora, zmuszają inwestorów do poszukiwania nowych rozwiązań.

Obecnie szacujemy że brakuje ok. 50 tysięcy specjalistów IT. Nierzadko rekrutacje finansowe to dla środowiska SSC/BPO również ogromne wyzwanie. Popyt zdecydowanie przewyższa podaż. Z drugiej strony, od dłuższego czasu obserwujemy intensywny rozwój tej branży na terenie Azji. Kilka centrów usług wspólnych z lokalizacją w Polsce zdecydowało się już przenieść mniej skomplikowane procesy do Indii, gdzie liczebność kadry kilkukrotnie przewyższa liczebność i dostępność kadry w Polsce. Okazuje się, że takie decyzje biznesowe wiążą się również z chęcią oszczędności. Polska to kraj rozwijający się i konkurencyjny dla naszych europejskich sąsiadów pod wieloma względami, jednak gdy mówimy o Azji sytuacja może kształtować się inaczej. Indie z pewnością mogą zaproponować jeszcze niższe koszty dla tego typu przedsiębiorstw. Istnieje więc ryzyko spadku zatrudnienia w sektorze. Moim zdaniem to raczej perspektywa kilkunastu lat. – powiedziała Barbara Echaust ze Spring Professional.