Adecco Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Pl. Europejski 2, (00-844), Warszawa (dalej:„Spring”, „My” lub „Nas/ Nam/ Nami”) dokłada wszelkich starań, aby chronić i szanować Twoją prywatność. Spring Professional stanowi linię biznesową Adecco Poland sp. z o.o. dedykowaną wyspecjalizowanym rekrutacjom stałym.

Niniejsza Polityka (wraz z innymi dokumentami, o których mowa w niniejszym dokumencie) opisuje, jakie dane osobowe zbieramy oraz w jaki sposób są one przetwarzane.

Dane osobowe, które możemy od Ciebie gromadzić

 • Będziemy zbierać dane osobowe na temat Twojego korzystania z Naszej strony internetowej, w tym w szczególności informacje dotyczące ruchu w serwisie, informacje o lokalizacji, dane dzienników logowania, treści ankiet i formularzy kontaktowych oraz inne informacje komunikacyjne i zasoby, z których korzystasz. Dzięki zbieraniu tych danych osobowych, w przyszłości Twoja wizyta na naszej stronie internetowej będzie łatwiejsza, będziemy też mogli zasugerować Treść, która jest użyteczna dla Ciebie
  w oparciu o lokalizację, z której korzystasz ze strony internetowej.
 • Będziemy zbierać wszelkie informacje, które nam przekazujesz, korzystając z naszych formularzy kontaktowych (np. „Kontakt”, „Wyślij wiadomość”, lub „Skontaktuj się
  z nami w sprawie pracy
  ”). Przekazanie Twoich danych osobowych za pośrednictwem naszych formularzy nie jest wymogiem ustawowym ani umownym; jednakże należy zauważyć, że pola oznaczone gwiazdką (*) są polami obowiązkowymi, ponieważ potrzebujemy tych danych, aby uwzględnić Twój wniosek. Inne dane lub dane osobowe, którymi się z nami dzielisz w trakcie wypełniania naszych formularzy kontaktowych, są przekazywane według Twojego wyłącznego uznania. Jeżeli skontaktujesz się z Nami, zachowamy zapis takiej korespondencji.
 • Wykorzystujemy Twoje dane osobowe do wysyłania Ci materiałów marketingowych poprzez pocztę elektroniczną, jeśli wyrazisz na to zgodę, korzystając z właściwego formularza kontaktowego. W dowolnym czasie możesz zmienić swoją decyzję co do wysyłanej w przyszłości komunikacji marketingowej.
 • Możemy także przechowywać ciasteczka zgodnie ze szczegółowymi postanowieniami  w naszej [Polityce Ciasteczek]

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe będą zbierane i przetwarzane przez nas w następujących celach:

 • aby jak najlepiej dostosować Treść i zasoby zgodnie z Twoimi preferencjami;
 • aby odpowiedzieć na Twoją prośbę lub pytania, kiedy się z Nami kontaktujesz;
 • aby wysyłać Ci inne informacje – takie jak np. nadchodzące wydarzenia Spring  lub newslettery – to może Cię zainteresować;
 • aby pomóc nam tworzyć, publikować i ulepszać Treść, która najbardziej Ciebie dotyczy;
 • aby zapewnić, że Treść przekazywana za pośrednictwem Strony internetowej jest przedstawiana w najbardziej skuteczny sposób dla Ciebie i Twojego urządzenia;
 • aby umożliwić Ci uczestnictwo w interaktywnym dzialaniu naszej Strony internetowej, gdy będziesz tego chciał;
 • aby dalej rozwijać i ulepszać Stronę internetową oraz systemy;

Wykorzystywanie przez nas Twoich danych zgodnie z powyższym opisem jest dozwolone na mocy właściwych przepisów o ochronie danych, ponieważ jest ono:

 • niezbędne dla naszych zgodnych z prawem uzasadnionych interesów w celu osiągnięcia wyznaczonych powyżej celów, jednak w żadnym przypadku nie będą one ważniejsze od Twoich interesów dotyczących prywatności;
 • niezbędne – w niektórych przypadkach – do wywiązywania się przez Nas
  z odpowiedzialności prawnej i regulacyjnej, takiej jak dokonywanie ujawnień władzom, organom nadzoru lub organom państwa;
 • niezbędne – w niektórych przypadkach – do wykonania zadań w interesie publicznym oraz niezbędne – gdy wykorzystujemy szczególne kategorie danych osobowych – do ustalenia, wykonania lub ochrony roszczeń prawnych lub tam, gdzie przetwarzanie dotyczy danych osobowych w domenie publicznej;
 • we wskazanych okolicznościach, przetwarzane za Twoją zgodą, którą każdorazowo pozyskujemy, np. w sytuacji, gdy zgadzasz się na otrzymywanie informacji marketingowych i wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W żadnym przypadku nie podejmujemy decyzji opierających się wyłacznie na zautomatyzownaym przetwarzanium w tym profilowaniu.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe przez okres wymagany, w celu wywiązania się
z naszych obowiazków prawnych.
Okresy przechowywania Twoich danych osobowych zależą od danego celu przetwarzania danych, dla którego one mają być przetwarzane oraz od danego narzędzia, za pomocą którego dane są przetwarzane.

Kryteria stosowane do wyznaczenia  właściwego okresu przechowywania uwzględniają , (i) konieczność osiągnięcia danego celu, (ii) konieczność dla realizacji naszych usług dla Ciebie (iii)okres na  jaki udzieliłeś zgody,  lub (iv) przepisy prawa;

Dzielenie się z osobami trzecimi

Aby usprawnić przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych oraz dostarczyć Ci treści lub zasoby, ujawniamy Twoje dane osobom trzecim. Jednakże ujawnienie to ma miejsce wyłącznie w następujących okolicznościach i następującym kategoriom podmiotów:

 • Dostawcom, wykonawcom:okresowo możemy współpracować z innymi spółkami lub osobami w celu świadczenia usług w naszym imieniu. Przykłady obejmują hosting lub utrzymywanie treści Strony internetowej, lub świadczenie określonych usług z wykorzystaniem Strony internetowej, świadczenie usług marketingowych. Dostawcy ci mają siedziby co do zasady w Polsce lub
  w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tacy odbiorcy mają jedynie dostęp do Twoich danych osobowych zgodnie ze zgłoszonym przez nich zapotrzebowaniem celem wykonywania przez nich swoich obowiązków i nie wolno im wykorzystywać takich danych osobowych w innych celach. Odbiorcy ci będą podlegać również obowiązkom poufności wynikającej z umów;
 • Innym podmiotom należącym do Grupy Adecco(np. wszelkim spółkom bezpośrednio lub pośrednio kontrolowanym przez Adecco). Lista spółek Grupy Adecco można znaleźć tutajhttps://www.adeccogroup.com/worldwide-locations/, tak abyśmy mogli lepiej Cię obsługiwać lub po prostu lepiej odpowiedzieć na Twoje potrzeby (np. gdy korzystasz z formularzy kontaktowych);
 • Organom państwa, nadzoru lub organom ścigania;

Adresy IP i ciasteczka

Gromadzimy dane o Twoim komputerze, w tym także (jeśli, są dostępne) o Twoim adresie IP, systemie operacyjnym i rodzaju przeglądarki dla celów administracji systemem. Są to dane statystyczne o działaniach w zakresie przeglądania i wzorów naszych użytkowników i nie identyfikują one Ciebie ani żadnej innej osoby.

Z tego samego powodu możemy pozyskiwać dane o Twoim ogólnym korzystaniu
z Internetu poprzez wykorzystanie plików – ciasteczek, które są zapisywane na Twoim urządzeniu. Ciasteczka pomagają nam ulepszyć Stronę internetową i dostarczać lepszą i bardziej spersonalizowana treść. Aby uzyskać więcej informacji o stosowaniu przez Nas plików – ciasteczek na Stronie internetowej, prosimy o zapoznanie się z naszą [Polityką Ciasteczek].

Jeżeli dzielisz komputer z innymi osobami, to zalecamy, abyś nie wybierał opcji „Zapamiętaj moje szczegóły”w sytuacji, gdy ta opcja jest proponowana przez Stronę internetową.

Gdzie Twoje dane osobowe są przechowywane i przetwarzane

Jak wyjaśniono w akapicie „Dzielenie się z osobami trzecimi”, dzielimy się Twoimi danymi osobowymi z następującymi podmiotami- a są to:

 • Dostawcy, wykonawcy: tam, gdzie korzystamy z usług dostawcy, wykonawcy Twoje dane osobowe pozostają pod naszą kontrolą i mamy wdrożone procedury celem zapewnienia, że Twoje dane osobowe podlegają należytej ochronie;
 • Pozostałe spółki w ramach Grupy Adecco:podpisaliśmy porozumienie w Grupie Adecco celem zapewnienia, że Twoje dane osobowe będą objęte odpowiednim poziomem ochrony;

Dokładamy wysiłków, celem zapewnienia, że Twoje dane osobowe są przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki.

Czy przesyłamy Twoje dane poza Polskę?

Twoje dane mogą być przekazywane i przetwarzane w jednym lub w kilku innych państwach znajdujących się poza Polską. Będziemy przekazywać Twoje dane jedynie do tych państw, które zapewniają odpowiedni poziom ochrony Twoich danym,  wymagany właściwymi przepisami prawa lub tam, gdzie Grupa Adecco wdrożyła odpowiednie zabezpieczenia celem zachowania prywatności Twoich danych.

Bezpieczeństwo danych

Mimo że robimy co w naszej mocy, aby chronić Twoje dane osobowe, powinieneś mieć świadomość, że przekazywanie danych osobowych przez Internet nie jest w pełni bezpieczne i że nie jesteśmy w stanie zagwarantować bezpieczeństwa Twoich danych osobowych przekazywanych przez Stronę internetową lub do osoby trzeciej; z tego powodu wszelkie przekazywanie danych osobowych odbywa się na Twoje własne ryzyko. Wykorzystujemy procedury operacyjne, jak i stosowne techniczne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa celem zapobieżenia nieuprawionemu dostępowi, zmianie, usunięciu lub przekazaniu tych danych osobowych.

Twoje prawa. Jak możesz uzyskać dostęp do, poprawić i usunąć Twoje dane osobowe?

Na mocy przepisów prawa o ochronie danych przysługują Ci następujące prawa:

 • Prawo do dostępu do oraz uzyskania kopii Twoich danych osobowych:Masz prawo do uzyskania informacji, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane, możesz otrzymać dostęp do kopii posiadanych przez Nas Twoich danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania. W niektórych przypadkach możesz zażądać otrzymania od nas elektronicznej kopii Twoich danych.
 • Prawo do poprawy Twoich danych osobowych: Jeżeli jesteś w stanie wykazać, że posiadane przez Nas Twoje dane osobowe są nieprawidłowe, możesz poprosić o aktualizację lub jakąkolwiek poprawę tych informacji.
 • Prawo do bycia zapomnianym /usunięcia danych: W określonych okolicznościach masz prawo do usunięcia danych. Możesz zwrócić się z takim wnioskiem w dowolnym momencie, a Spring oceni, czy Twoja prośba zostanie uwzględniona, ze względu na przepisy i obowiązki prawne związane z przetwarzaniem tych danych. W przypadku gdy zgodnie z prawem uznamy, że Twoja prośba o usunięcie Twoich danych osobowych jest uzasadniona, Spring  usunie te dane bez zbędnej zwłoki.

Aby skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami pod następującym adresem: iodo@adecco.com

W zakresie, w jakim Nasze przetwarzanie Twoich danych osobowych wynika z udzielonej  przez Ciebie zgody, przysługuje Ci także prawo cofanięcia tej zgody w dowolnym czasie. Cofnięcie Twojej zgody nie będzie miało wpływu na legalność działań związanych z przetwarzaniem danych osobowych podjętych w okresie jej trwania, to jest przed przez otrzymaniem informacji o cofnięciu Twojej zgody.

Ponadto przysługuje Ci prawo do złożenia skargi na nasze przetwarzanie Twoich danych osobowych do lokalnych organów nadzoru.

Komunikacja marketingowa

Będziemy wysyłać do Ciebie za pośrednictwem poczty elektronicznej jedynie te komunikaty marketingowe, na które wyraziłeś/aś zgodę.

Zwykle będziemy oferować Ci pole wyboru w formularzach, które wykorzystujemy do zbierania Twoich danych osobowych, które musisz zaznaczyć, jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych. W sytuacji gdy wysyłamy do Ciebie informacje marketingowe za pośrednictwem poczty elektronicznej, możesz zrezygnować z ich otrzymywania, klikając funkcje w mailu: „nie zapisuj się” lub „zrezygnuj”. Ponadto możesz skorzystać ze swojego prawa do cofnięcia zgody w dowolnym czasie, kontaktując się z nami poprzez iodo@adecco.comi podając następujące informacje: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer kontaktowy telefonu, informacje marketingowe, z których chcesz zrezygnować.

Zmiany niniejszej Polityki

Warunki niniejszej Polityki mogą się zmieniać co pewien czas. Będziemy publikować wszelkie istotne zmiany w niniejszej Polityce, w formie zawiadomień na tej stronie internetowej lub kontaktując się z Tobą za pośrednictwem innych kanałów komunikacji.

Kontakt

Pytania, uwagi i prośby dotyczące niniejszej Polityki są mile widziane i prosimy je kierować do Adecco Poland sp. z o.o. z siedzibą przy pl. Europejskim 2, w Warszawie (00-844) Polska, adres mailowy: iodo@adecco.com

Szczegółowe informacje na temat  sposobu przetwarzania przez Nas Twoich danych osobowych uzyskasz pod adresem iodo@adecco.com.

Możesz także skontaktować się z naszym lokalnym  inspektorem ds. ochrony danych osobowych pod następującym adresem iodo@adecco.com